Fruška gora, 7.kolo Treking lige

7. KOLO VOJVOĐANSKE TREKING LIGE
FRUŠKA GORA, POPOVICA

Organizatori : PK Spartak Subotica i PSD Železničar Novi Sad
Datum 10. novembar 2013. godine (nedelja)

Start : planinarski dom Popovica od 07:15 časova do 09:15 časova. Cilj se zatvara u 18:15 časova.

Prijave na licu mesta pred start u planinarskom domu Železničar na Popovici. Svaki učesnik je obavezan da popuni prijavni list i plati kotizaciju od 200 dinara. Učesnici su u obavezi da se kreću zadatom trasom prateći markacije i putokaze i da overavaju prolazak na KT pečatima.

Cilj se zatvara u 18:15 tako da oni koji idu na dugu stazu to imaju u vidu!!!

Podaci o stazama :
1. Kratka staza (19,7 km) (755 m) limit 5 h broj bodova 44
Popovica start – Kraljeva stolica KT 2 – Vrdnik Kolonija KT 3 – Izvor Zvečan KT 6 – Popovica cilj

2. Srednja staza (28,6 km) (979 m) limit 8 h broj bodova 61
Popovica start – Glavica – Stolovi – TV Toranj KT 1 – Kraljeva stolica KT 2 – Vrdnik kolonija KT 3 – Izvor zvečan KT 6 – Popovica cilj

3. Duga staza (43,7 km) (1235 m) limit 11 h broj bodova 90
Popovica start – Glavica – Stolovi – TV Toranj KT 1 – Kraljeva stolica KT 2 – Vrdnik kolonija KT 3 – Vrdnik – Jazak KT 4 – Brankovac KT 5 – Zmajevac – Izvor Zvečan KT 6 – Popovica cilj

Markacija na stazi : markacija Fruškogorskog planinarskog maratona (crveno srce u belom krugu)

Overa prolaska na kontrolnim tačkama pečatima.

Učesnici prilikom prijave dobijaju mapu staze sa ucrtanim kontrolnim tačkama, podacima o razdaljini izmedju kontrolnih tačaka, visinskoj razlici i sl. kao i učesnički karton gde vrše overu prolaska.

Na cilju nakon savladane staze svaki učesnik dobija diplomu na svoje ime kao priznanje kao i bedž.

Troje najbržih na svakoj stazi u kategoriji muškaraca i žena će dobiti i medalje.

Na KT 3 Vrdnik kolonija učesnici će dobiti besplatno čaj, voda će se deliti na KT 2 Kraljeva stolica i KT 5 Brankovac a voda može da se sipa u Jasku (izvor) kao i na izvoru Zvečan.

Svi učesnici su u obavezi da poštuju Pravilinik lige, svaka nepravilnost će se sankcionisati!

Prijave za učešće je moguće poslati i mejlom na adresu zooxy1@gmail.com do petka 08. novembra 2013. godine u 18 časova
Kontakt telefoni za informacije : Zoran Vukmanov 069/750-291

Ostavite odgovor