Staza zdravlja Tresetište

Staza zdravlja Tresetište

Vrsta staze: pešačka staza

Dužina staze: 7 km

Vreme potrebno za prelazak staze: 2 sata

Uređenost staze: celom dužinom obeležena stalnim oznakama (beli praougaonik i u njemu narandžasto srce), obeležena u oba smera, na pojedinim raskrsnicama postavljeni su stubovi sa putokaznim tablama. Staza je bezbedna, očišćena i održavana.

Zahtevnost staze: laka, ravničarska, podloga u većem delu peskovita (u letnjim mesecima duboki pesak usporava i otežava kretanje)

Opis staze: početak i kraj staze je u neposrednoj blizini jezera Tresetište, na ulasku u šumu (N46 08.788 E19 45.320). Staza vodi šumskim putem pored vikendica, skreće desno, na izlasku na šumski, širi put skreće se levo ka jugu, tim putem se ide sve do prvog skretanja desno, i dalje smo u šumskom pojasu Hajdukovačke šume. Izbijamo na put pored voćnjaka, skrećemo desno ka severu i pratimo put uz ogradu, na raskrsnici skrećemo levo i odmah desno. Tim putem idemo sve do nailaska na prvo skretanje levo, šumskim putem stižemo do raskrsnice R-2 na markiranoj pešačkoj stazi kroz Subotičku peščaru. Skrećemo desno i pratimo stazu do prve raskrsnice gde markirana staza vodi levo dok naša staza zdravlja skreće desno. Hodamo sve dok nam se sa leve strane ne pojavi čistina, u daljini se vidi žičana ograda na mađarskoj granici. Staza zdravlja ubrzo skreće desno u šumu, na prvom sledećem ukrštanju se skreće levo na put koji između visokih četinara vodi ka jezeru Tresetište.

Infastruktura: na stazi nema objekata, nema vode za piće. Na jezeru Tresetište radi restoran gde može da se jede i popije piće. Ima i pitke vode sa česme. Do jezera vodi asfaltni put sa Palića (udaljenost 5,5 km od puta Subotica-Horgoš).