Učlanjenje

Učlanjenje u udruženje je na dobrovoljnoj bazi.

Članarinu za 2021. godinu u visini od 300 dinara moguće je platiti na sledeći način:

– na račun udruženja 325-9500600031335-38 Vojvođanska banka
– gotovinski, svakog drugo utorka u kancelariji udruženja, Majšanski put 362 (Makova sedmica) od 17.30 do 19.30 h 
– gotovinski, na prvoj narednoj akciji za koju ste se prijavili za učešće

Uplata članarine moguća je isključivo nakon poslate popunjene pristupnice i dobijanja potvrde da je ona uredno zaprimljena u dokumentaciji udruženja.

Svi novi članovi će nakon uplate članarine dobiti člansku karticu udruženja!