Godišnji plan putovanja

Predlog Plana aktivnosti i putovanja za 2024. godinu.
Plan je podložan promenama u slučaju više sile.
Detalji za svako putovanje biće objavljeni blagovremeno na sajtu.