Hrastopark

Edukativna šumska staza u šumi Hrastovači sa 6 edukativnih info tabli. Nije markirana stalnim markacijama, postoje samo putokazi u jednom smeru. Dužina staze je 2,4 km.

U predelu velikih starih hrastova staza se poklapa sa Markiranom pešačkom stazom kroz Subotičku peščaru u dužini od nekih 100-ak metara. Na raskrsnici se planira postavljanje info table sa mapom staze.