Bukovački maraton

FRUŠKA GORA

Bukovački planinarski maraton
subota 14. septembar 2013. godine 

Polazak iz Subotice u subotu 14. septembra u 06.45 časova ispred klupskih prostorija. Dolazak u Bukovac oko 08.45 časova.

Po dolasku u Bukovac vodja puta će izvršiti prijavu svih učesnika i podeliti učesničke knjižice.

Pripreme za polazak na jednu od tri ponudjene staze Bukovačkog planinarskog maratona. Polazak na staze je u 09.30 časova a pripremljene su staze :

• Staza osnovnog maratona koja vodi od Bukovca preko Viline vodice, Astala i Brankovog groba (Stražilovo) do Bukovca, u dužini od 16 km,

• Staza srednjeg maratona, koja vodi od Bukovca preko Viline Vodice, Astala, pored TV tornja, manastira Grgeteg, Krušedol i Velika Remeta, Brankovog groba do Bukovca, u ukupnoj dužini od 35,2 km i

• Staza velikog maratona, koja vodi od Bukovca preko Viline Vodice, Astala, Iriškog venca, manastira Novo Hopovo, Staro Hopovo, TV tornja, manastira Grgeteg, Krušedol i Velika Remeta, Brankovog groba do Bukovca, u ukupnoj dužini od 47,8 km.

Sve staze su vidno obeležene, a na kontrolnim tačkama se nalaze kontrolori koji će učesnicima overiti prolazak kroz KT i eventualno pružiti svaku drugu neophodnu pomoć.
Staze Bukovačkog maratona su ujedno i staze 5. kola Vojvodjanske treking lige. učesnici plaćaju kotizaciju od 200 dinara.

Svaki učesnik bira stazu prema svojoj psihofizičkoj pripremljenosti.  

Povratak autobusa za Suboticu je najkasnije u 19.30 časova tako da se i oni koji se opredele na stazu od 47,8 km istu moraju završiti do tog vremena ili u slučaju angažovanja dva minibusa povratak prvog je nakon završetka osnovnog maratona dok drugi minibus čeka one sa dužih staza

Hrana iz ranca. U naselju Bukovac postoje prodavnice mešovite robe, pekare gde je moguće kupiti nešto za jelo.

Cena prevoza 850 dinara za minubus sa 20 mesta. U sučaju većeg interesovanja angažovaće se i dodatni minibus koji bi sačekao one učesnike koji krenu na dužu stazu.

Uplate i prijave kod vodje akcije do popune mesta uz uplatu akontacije od 500 dinara.

SVAKO UČESTVUJE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST U SKLADU SA PRAVILNIKOM O BEZBEDNOSTI PSS!

VODIČ ZADRŽAVA PRAVO PROMENE PROGRAMA!

Vukmanov Zoran, 060/322-1215

Ostavite odgovor