Uređenje i čišćenje Subotičkih šuma

      Komentari su isključeni na Uređenje i čišćenje Subotičkih šuma

Na konkurs Grada Subotice iz oblasti zaštite životne sredine konkurisali smo sa projektom „Uređenje i čišćenje Subotičkih šuma“. Na osnovu rešenje konkurske komisije dodelja su nam sredstva za sufinasiranje projekta u iznosu od 90.000 dinara. Projekat je obuhvatio četiri aktivnosti: tri aktivnosti uređenja i čišćenja Subotičkih šuma i četvrtu aktivnost izradu i postavljanje info tabli.
Tokom godine sprvodeći redovne aktivnosti udruženja locirali smo nekoliko mesta koja su planirana za čišćenje i uređenje, prvenstveno na delovima kuda prolaze obeležene pešačke staze kroz Subotičku peščaru. Zbog problematike sa boravkom i kretanjem migranata i bezbednosnom situacijom delovi Radanovačke i Hajdukovačke šume ovaj put nisu uključeni u ovaj projekat.

Logo akcije

Da bismo krenuli u realizaciju projekta neophodno je bilo pribaviti neoophodne saglasnosti i dozvole. Nakon razgovora u JP Palić Ludaš i u JP Vojvodina šume upućeni smo na ministarstvo za zaštitu životne sredine. Uputili smo zahtev i tražili rešenje o uslovima zaštite prirode. Zahtev je poslat 17. maja, uplaćena je taksa od 900,00 dinara kao i taksa za izdavanje rešenja od 10.000,00 dinara. Rešenje smo dobili tek krajem jula i to nakon urgencije. Kasno dobijanje rešenja kao i nepovoljna bezbednosna situacija u delovima Radanovačke šume uslovile su da sa realizacijom projekta krenemo tek nakon letnjih odmora.

Obeležene pešačke staze u Subotičkoj peščari

Prva aktivnost je realizovana 17. septembra. Zbog loših vremenskih uslova (kiša) otkazan je dolazak školske dece. Aktivnost uređenja i čišćenja Daščanske šume kroz koju prolazi Markirana pešačka staza kroz Subotičku peščaru izvršena je od strane članova udruženja. Uklonjena je divlja deponija na ulasku u Daščansu šumu, raskrsnica ulice 4. jula i Sonje Marinković. Uklonjen je otpad duž trase Markirane pešačke staze na delu do raskrsnice R-1 u dužini od oko 5 km. Na akciji je učestvovalo 14 članova udruženja kao i 1 zaposlen iz JP Vojvodina-šume. Sakupljen otpad u 20 džakova odnet je vozilom JP Vojvodina-šume na deponiju. Sakupljena pet ambalaža i limenke su ostavljene u džakovima, planirano je da se na kraju svih akcija celokupna količina proda reciklažnom centru a dobijeni novac uplati u humanitarne svrhe. Džakovi, rukavice i alat obezbeđen je od strane udruženja. Aktivnost je realizovana u vremenu od 8.30 h do 12 h.

Učesnici prve akcije 17. septembra
Video zapis sa akcije, autor Kozma Petar

Druga aktivnost je realizovana 15. oktobra. Osim članova udruženja učešće su uzeli i građani kao i učenici nekoliko subotičkih škola. Ukupno je učestovalo oko 120 učesnika (43 člana udruženja, 55 učenika OŠ Đuro Salaj i OŠ Sečenji Ištvan sa dva nastavnika i 20-ak građana kao i 1 zaposleni iz JP Vojvodina-šume). Učesnici su uređivali i čistili delove Daščanske šume na potezu od autobuske okretnice Srpski šor do jezera Majdan sa akcentom na delove šume kroz koje prolaze Markirana pešačka staza kroz Subotičku peščaru i Staza zdravlja Majdan. Ukupno je očišćeno i uređeno oko 8 km pešačkih staza. Sakupljen otpad selektovali smo i odvojili smo pet ambalažu, limenke i ostali otpad. Sakupljeni otpad preuzet je i odvežen vozilom JP Vojvodina-šume. Džakovi, rukavice i alat obezbeđeni su sredstvima Grada Subotica, Fonda za zaštitu životne sredine. Osveženje, voda, sokovi, slatke i slane grickalice su obezbeđeni sredstvima udruženja. Aktivnost je realizovana u vremenu od 8 h do 12.30 h.

Predstavnici udruženja, JP Vojvodinašume i Eko-planinarske sekcije
Zajednička fotografija svih učesnika akcije
Prilog RTV Pannon o akciji

Treća aktivnost realizovana je 12. novembra. Planirane lokacije za postavljanje info tabli su određene nakon konsultacija sa stručnim licima iz JP Palić Ludaš. Dana 8. novembra obišli smo sve lokacije i odredili mesto postavljanja tabli. Predstavnik JP Palić Ludaš bio je čuvar prirode Vujić Saša. U subotu 12. novembra postavljene su tri info table i to: prva tabla u Radanovačkoj šumi, raskrsnica R-1, spoj Markirane pešačke staze kroz Subotičku peščaru i Staze zdravlja Tresetište. Tabla sadrži mapu svih markiranih pešačkih staza u PIO Subotička peščara. Druga tabla postavljena je u šumi Hrastovača, lokacija Šištak, sadržaj table je opis uzvišenja Šištak, omiljenog izletišta ljubitelja prirode. Treća tabla je postavljena u Daščanskoj šumi, sadržaj table je opis i osnovne karakteristike crnog bora, jednog od najzastupljenijih vrsta drveta u PIO Subotička peščara. Nabavka, izrada i postavljanje tabli obezbeđeno je sredstvima Grada Subotica, Fonda za zaštitu životne sredine.

Četvrta aktivnost je realizovana 26. novembra. Učesnici su čistili i uredili delove šume Hrastovača i Bukvać na delovima šuma kroz koje prolazi Markirana pešačka staza kroz Subotičku peščaru. Učesnici su bili podeljeni u dve grupe, prvu grupu činili su članovi Eko-planinarske sekcije OŠ Đuro Salaj i OŠ Sečenji Ištvan, ukupno 42 učenika uz dva nastavnika i dva člana udruženja očistilo je deo staze kroz Daščansku šumu od Srpskog šora ka peštanskoj pruzi i Šištaku da bi se aktivnost završila na odmorištu u šumi Hrastovača. Druga grupa koju su činili članovi udruženja, građani i učenici OŠ Majšanski put, ukupno 38 učesnika akcije, čistili su deo staze uz šumu Bukvać i deo staze oko raskrsnice ulica Graničarska i Podgorska gde je osim pet ambalaže, limenki i kućnog otpada bilo i delova nameštaja i drugog kabastog otpada. Nakon saniranja deponije učesnici su nastavili uređenje staze ka odmorištu u šumi Hrastovača gde su se sreli sa prvom grupom i gde je akcija završena. Sakupljeni otpad prenet je vozilom (traktor sa prikolicom) JP Vojvodina šume sa radnicima Cekuš Boris i Tot Zoltan. Učesnici su dobili poklon bedž kao uspomenu na učešće u ovoj akciji. Alat (grablje, lopate) oprema (rukavice, džakovi) kao i okrepa učesnika (slatkiši, slane grickalice, sokovi, voda) kupljeni su sredstvima Grada Subotica, Fonda za zaštitu životne sredine.

Video zapis Kozma Petra sa akcije

Sve aktivnosti najavljene su putem mejl adrese Službi za zaštitu životne sredine Grada Subotice.u roku od 5 dana pre izvođenja.
O planiranim aktivnostima redovno su izveštavani i JP Palić Ludaš, JP Vojvodinašume kao i MUP R Srbije PU Subotica-PS Subotica-1.
Pojedine aktivnosti ispraćene su i od strane lokalnih medija. Sve aktivnosti i ceo projekat prezentovan je i na sajtu udruženja.
U prilogu ovog izveštaja su fotografije i video zapisi sačinjeni tokom realizacije projekta od strane učesnika akcije.