Godišnja skupština

3. redovna godišnja skupština održana je 2. januara na izletištu Majdan, Kelebija, Subotica za vreme akcije Novogodišnje pešačenje. S obzirom na trenutnu epodemiološku situaciju odlučili smo da ova skupština bude kratka, da se članovi sa materijalom upoznaju preko sajta udruženja a da se na skupštini samo glasanjem usvoje predlozi.
Kompletan materijal je u prilogu