Featured Featured

Divčibare – jedno slobodno mesto

Divčibare

Putovanje iz godišnjeg plana putovanja pod brojem 04-2023 Naziv aktivnosti IZLET NA DIVČIBARE O planini Planina Maljen se nalazi u zapadnoj Srbiji, jugoistočno od grada Valjeva. Pruža se pravcem istok-zapad... Read more »

5000RSD