Učlanjenje

Učlanjenje u udruženje je na dobrovoljnoj bazi.

Članarinu za 2021. godinu u visini od 300 dinara moguće je platiti na sledeći način:

– na račun udruženja 325-9500600031335-38 Vojvođanska banka
– gotovinski, na sastanku članova udruženja (svaki treći ponedeljak u mesecu, sala MZ Dudova šuma od 18.30 sati, ul. Braće Jugovića 17)
– gotovinski, na prvoj narednoj akciji za koju ste se prijavili za učešće

Uplata članarine moguća je isključivo nakon poslate popunjene pristupnice i dobijanja potvrde da je ona uredno zaprimljena u dokumentaciji udruženja.

Svi novi članovi će nakon uplate članarine dobiti člansku karticu udruženja!