Spisak prijavljenih za akcije

Trenutni spiskovi prijavljenih učesnika za naredne akcije:

 

Spisak prijavljenih za akciju Manastirska transverzala - 4 31. jula 2021. godine
spisak ažuriran 24.07.2021. godine u 12.00 h
Manastirska transverzala 31. jul   
r. br. učesnikuplatanapomena
1Marjanov Milenko
2Zavišić Nebojša900izv. br. 152/23.07.
4Grahovac Ljiljana
5Virc V. Emica
6Baćović Krsto
7Bunić Ostoja
8Gombar Gabor
9Đurđević Slađana
10Bunić Stefan
11Vajcenfeld Ivan
12Nikolić Ognjenka
13Manić Ivan900izv. br. 147/09.07.
14Peić Sofija
15Majkić Radmila
16Ivović Jovanka
17Janković Senka
18Žepinić Milena
19Urban Čaba
20Vujačić Marija
21Vujačić Nikola
22Milenković Željko900izv. br. 150/16.07.
23Petrović Dejana900izv. br. 151/19.07.
Spisak učesnika akcije Fruška gora Slavicinim tempom 8. avgusta 2021. godine
spisak ažuriran 24.07.2021. u 12.00 h
Fruška gora Slavicinim tempom 8. avgust   
r. br. učesnikuplatanapomena
1Rašuo Slavica
2Kajić Ervin
3Kajić Đ. Iboja
4Zakić Sanela1000izv. br. 145/07.07.
5Babarci Etelka
6Kvala Snežana
7Milenković Željko900izv. br. 150/16.07.
8Mihaljković Nena
9Janjanin Gordana
10Todić Marina
11Todić Ruža
12Tonković Angela1000gotovina
13Tonković Darko1000gotovina
14Lulić Olivera
15Lulić Zoran
16Vahtler Ljubica
17Todorović Dragan
18Prćić Tatjana
19Važić Andrea
20Salma Gordana
21Bošnjak Dijana
22Matić Dragana
23Vukomanović Biljana
24Prole Ljiljana
25Vajcenfeld Ivan
26Bunić Ostoja
27Bunić Stefan
28Janković Senka
29Žepinić Milena
30Petrović Mirjana
31Takač Aniko
32Tišić Marija
33Vukmanov Dijana
34Peić Sofija
35Majkić Radmila
36Konjević Vladan
37Konjević Ildiko
38Konjević Slobodan
39Prćić Ružica
40Zarić Ksenija
41Tupec Marko
Spisak učesnika akcije Maglić 6. - 8. avgusta 2021. godine
Spisak učesnika akcije Maglić (BiH)   
r. br. učesnikuplatanapomena
1Vukmanov Dejan
2Zvekanov Boris3000izv. br. 136/25.06
3Marković Irma
4Bartuc Jozefina
5Mak Valerija
6Šupić Momir4000izv. br. 147/09.07.
7Bašić P. Jugoslav3000izv. br. 146/08.07.
8Pertet George
9Jovanović Tamara5800izv. br. 46, 73, 96
10Baćović Krsto
11Marković Olga3000izv. br. 146/08.07.
12Todorić Radmila
13Ilić Dejan
14Knežević Marija3000gotovina 09.07.2021.
15Mienković Mila
16Birkaš Čaba3000izv. br. 147/09.07.
17Vujačić Jelena
18Mesaroš Jelena
19Tuco Zora
20Vukmanov Zoran
Spisak prijavljenih učesnika akcije Jastrebac 14. avgusta 2021. godine
spisak ažuriran 24.07.2021. u 12.00 h
Jastrebac   
r. br.učesnikuplatanapomena
1Bašić P. Jugoslav
2Šupić Momir
3Miljević M. Branka
4Vučinac Zoran
5Tričković Sandra
6Važić Andrea
7Leontijević Natalija
8Tišić Marija
9Turzai Piroška
10Turzai Jožef
11Mesaroš Jelena
12Kajić Ervin
13Kajić Đ. Iboja
14Kujundžić Nikola
15Rašuo Slavica
16Todić Marina1000izv. br. 148/11.07.
17Todić Ruža1000izv. br. 148/11.07.
18Simić Milijana
19Mak Valerija
20Mak Marcell
21Daničić Ruža
22Ivović Jovanka
23Ilič Dejan
24Janjanin Gordana
25Stantić Kristina
26Ivanović Jelena
27Spasenić Goran
28Milenković Željko2000izv. br. 150/16.07.
29Peić Sofija
30Bartuc Jozefina
31Zavišić Nebojša
32Pećerić Marijana
33Majkić Radmila
34Ostojić Tatjana
35Bunić Ostoja
36Bunić Stefan
37David Danijel
38Vojnić Z. Valeria
39Kiss Veronka
40Baćović Krsto
41Mitrović Katica
42Milenković Mila
43Gerdijan Sofija
44Sokolović Ivan
45Prćić Natalija
46Fa Robert
47Šećerov Olja
48Kokić Sonja
49Buljovčić Martina
50Petrović Dejana
51Mezei Anastazija
52Dulić Dejan
53Halas Ištvan
54Petrović Mirjana
55Slović Danijela
56Vukmanov Zoran
57Mak Leona
58Laušev Dragica
59Petrović Mirjana