Spisak prijavljenih za akcije

Trenutni spiskovi prijavljenih učesnika za naredne akcije:

 

Spisak učesnika akcije Od Venca pa do Rume 07. marta 2021. godine
Od Venca pa do Rume - Borkovačko jezero   
red. br. učesnikuplatanapomena
1Vukmanov Zoran
2Avakumović Julija1000gotovina
3Bartuc Jozefina
4Borenović Milan
5Bošnjak Dijana
6Bunić Ostoja
7Čanak Livia1000izv. br. 44/28.02.
8Čanak Zoran1000izv. br. 44/28.02.
9Daničić Ruža
10Dragojlović M. Sonja
11Đaković Kosovka
12Galfi Tatjana1000izv. br. 40/24.02.
13Hajbel M. Aniko
14Hajduković Jovan
15Hajduković Marina
16Halas Ištvan
17Ilić Ljiljana
18Ivović Jovanka
19Kalmar Beti1200izv. br. 38/18.02.
20Kalmar Filip1200izv. br. 38/18.02.
21Konjević Ildika
22Konjević Slobodan
23Kvala Snežana
24Lukin Nada1000izv. br. 39/23.02.
25Lulić Olivera
26Lulić Zoran
27Mak Valerija1000izv. br. 39/23.02.
28Maravić Dragica
29Maravić Milan
30Mesaroš Jelena1200gotovina
31Mihaljković Nena
32Milenković Željko1000gotovina
33Miljević M. Branka1500gotovina
34Mitrović Katica
35Nađ Atila
36Orčić Biljana
37Ostojić Tatjana
38Pardić Tatjana
39Prole Ljiljana
40Rašuo Slavica1000izv. br. 42/26.02.
41Salma Gordana
42Slović Danijela
43Šoš Ištvan
44Šoš Žužana
45Šupić Momir
46Takač Aniko
47Terzin Siniša
48Todić Marina1000izv. br. 29/08.02.
49Todić Ruža1000izv. br. 29/08.02.
50Tonković Angela1200gotovina
51Tonković Darko1200gotovina
52Tot Marta
53Tot Zoltan
54Tričković Sandra
55Turzai Jožef
56Turzai Piroška
57Vojnić Z. Valeria
58Vučinac Zoran
59Vukmanov Dejan
60Vukmanov Dijana
61Vukmanov Sandra
62Zakić Sanela1200izv. br. 36/17.02.
Spisak učesnika akcije Pasjača i Vidojevica 13-14. marta 2021. godine
Pasjača i Vidojevica   
r.br.učesnikuplatanapomena
1Vukmanov Zoran
2Vujičić Dragana
3Todorić Radmila
4Vojnić Z. Valerija
5Marković Irma1000izv. br. 41/25.02.
6Mitrović Katica1000gotovina
7Marjanov Milenko1000gotovina
8Slović Danijela
9Milenković Mila1000izv. br. 26/04.02.
10Terzin Siniša
11Bašić P. Jugoslav1000izv. br. 39/23.02.
12Mak Valerija1000izv. br. 39/23.02.
13Ahmetović Dervo
14Leontijević Natalija1000izv. br. 40/24.02.
15Fa Robert1000gotovina
16Andrić Goran1000gotovina
17Tonković Angela2400gotovina
18Tonković Darko2400gotovina
19Todić Ruža1000izv. br. 29/08.02.
20Todić Marina1000izv. br. 29/08.02.
Spisak učesnika akcije Fruška gora Slavicinim tempom 14. marta 2021. godine
Fruška gora Slavicinim tempom - 3   
r. br. učesnikuplatanapomena
1Rašuo Slavica
2Avakumović Julija900izv. br. 36/17.02.
3Babarci Etelka1000izv. br. 37/18.02.
4Bajić M. Olga
5Bajić Đorđe
6Bajić Mina
7Baka Beata
8Baka Iva
9Baka Lea
10Balać Milorad
11Barišić Galina
12Bartuc Jozefina
13Bartuc Renata
14Bašić P. Ivanka
15Bašić P. Zoran
16Beslin Leo
17Bognar Beata
18Čeke Melinda
19Čučković Ivana
20Daničić Ruža
21Fifa Snežana
22Hanak Dragana
23Hanak Tibor
24Horvat Erika
25Horvat Jožef
26Janjanin Gordana
27Kajić Đ. Ibolja
28Kajić Ervin
29Krstić Danka
30Kukić Gordana
31Kvala Snežana
32Lukin Nada
33Lulić Olivera
34Lulić Zoran
35Majkić Radmila
36Mališić Melinda
37Mališić Miroslav
38Mesaroš Jelena900gotovina
39Mihaljković Nena
40Milenković Željko1000gotovina
41Milunović Gordana
42Milunović Miroslav
43Nađ Farkaš Eva
44Pećerić Marijana
45Peić T. Sofija
46Prćić Tatjana
47Prole Ljiljana
48Stantić Kristina
49Šoš Hedvig
50Tričković Sandra
51Turzai Jožef
52Turzai Piroška
53Vahtler Ljubica
54Vajcenfeld Ivan
55Važić Andrea
56Vidović Eva
57Vučinac Zoran
58Vukmanov Dijana
59Zakić Sanela900izv. br. 36/17.02.
60Živanović Gordana
Spisak učesnika akcije Bukulja 20.03.2021. godine
Bukulja   
red. br.učesnikuplatanapomena
1Milenković Mila
2Baćović Krsto1000izv. br. 38/22.02.
3Balać Milorad
4Bartuc Jozefina
5Bašić P. Jugoslav1000izv. br. 39/23.02.
6Bognar Beata
7Bunić Ostoja
8Čeke Melinda
9Čiradžija Remzi
10Dakić Nataša
11Dragojlović M. Sonja
12Drča Branka
13Fifa Snežana
14Galfi Tatjana
15Hajduković Jovan
16Hajduković Marina
17Ilić Ljiljana
18Ivović Jovanka
19Janjanin Gordana
20Jovanić Žaki Alisa
21Jovanić Žaki Miomir
22Jovanović Radojka
23Klinovski Izabela
24Klinovski Lacika
25Knežević Marija1700gotovina
26Konjević Ildika
27Konjević Slobodan
28Lošonci Jasminka
29Majstorović Nevena
30Mak Valerija
31Maravić Dragica
32Maravić Milan
33Marković Irma
34Marković Viktorija1000izv. br. 27/05.02.
35Mesaroš Jelena1700gotovina
36Milenković Željko1500gotovina
37Miljević M. Branka1500gotovina
38Mitrić Pero
39Mitrović Katica
40Nikolić Ognjenka
41Orčić Biljana
42Ostojić Tatjana
43Platiša Milena
44Simić Milijana
45Slović Danijela
46Sokolović Ivan
47Stantić Kristina
48Ševčić Slavica
49Šoš Hedvig
50Terzin Siniša
51Todić Marina
52Todić Ruža
53Todorović Dragan
54Tonković Angela1250gotovina
55Tonković Darko1250gotovina
56Tot Marta
57Tot Zoltan
58Tričković Sandra
59Turzai Jožef
60Turzai Piroška
61Vučinac Zoran
62Vukmanov Dejan
63Vukmanov Sandra
64Vukmanov Zoran
Spisak prijavljenih za akciju Manastirska transverzala - 2 27. marta 2021. godine
Bukulja   
red. br.učesnikuplatanapomena
1Milenković Mila
2Baćović Krsto1000izv. br. 38/22.02.
3Balać Milorad
4Bartuc Jozefina
5Bašić P. Jugoslav1000izv. br. 39/23.02.
6Bognar Beata
7Bunić Ostoja
8Čeke Melinda
9Čiradžija Remzi
10Dakić Nataša
11Dragojlović M. Sonja
12Drča Branka
13Fifa Snežana
14Galfi Tatjana
15Hajduković Jovan
16Hajduković Marina
17Ilić Ljiljana
18Ivović Jovanka
19Janjanin Gordana
20Jovanić Žaki Alisa
21Jovanić Žaki Miomir
22Jovanović Radojka
23Klinovski Izabela
24Klinovski Lacika
25Knežević Marija1700gotovina
26Konjević Ildika
27Konjević Slobodan
28Lošonci Jasminka
29Majstorović Nevena
30Mak Valerija
31Maravić Dragica
32Maravić Milan
33Marković Irma
34Marković Viktorija1000izv. br. 27/05.02.
35Mesaroš Jelena1700gotovina
36Milenković Željko1500gotovina
37Miljević M. Branka1500gotovina
38Mitrić Pero
39Mitrović Katica
40Nikolić Ognjenka
41Orčić Biljana
42Ostojić Tatjana
43Platiša Milena
44Simić Milijana
45Slović Danijela
46Sokolović Ivan
47Stantić Kristina
48Ševčić Slavica
49Šoš Hedvig
50Terzin Siniša
51Todić Marina
52Todić Ruža
53Todorović Dragan
54Tonković Angela1250gotovina
55Tonković Darko1250gotovina
56Tot Marta
57Tot Zoltan
58Tričković Sandra
59Turzai Jožef
60Turzai Piroška
61Vučinac Zoran
62Vukmanov Dejan
63Vukmanov Sandra
64Vukmanov Zoran
Spisak prijavljenih učesnika akcije Durmitor 18-23. jul 2021. godine
Durmitor   
r.br.učesnikuplatanapomena
1Knežević Marija
2Balać Milorad
3Vukmanov Zoran
4Međeši Hajbel Aniko
5Todić Marina
6Tonković Angela1200gotovina
7Manić Ivan2000izv. br. 36/17.02.
8Tonković Darko1200gotovina
9Todić Ruža
10Todorić Radmila
11Ilić Ljiljana
12Hajduković Marina
13Terzin Siniša
14Đorđevski Adrien
15Tot Zoltan
16Šoš Hedvig
17Bašić P. Jugoslav
18Stantić Kristina
19Maravić Dragica
20Tot Marta
21Maravić Milan
22Konjević Ildika
23Konjević Slobodan
24Jovanović Tamara
25Marjanov Milenko
26Šupić Momir
27Marković Viktorija
28Ševčić Slavica
29Baćović Krsto
30Almaši Ilona1200gotovina
31Milašin Ljubica
32Nikolić Ognjenka
33Ilić Dejan
34Vojnić Z. Valeria
35Vukomanović Biljana
36Mesaroš Jelena
37Bartuc Jozefina
38Bartuc Tibor
39Stojek P. Kristina
40Milenković Željko
rezervaCindel Pap Katalin
Spasenić Goran
Turzai Jožef
Grahovac Ljiljana
Virc Emica
Fifa Snežana