Godišnja skupština

U skladu sa članom 9 Statuta udruženja Poželi želju,  zakazujem Godišnju skupštinu udruženja za dan 16. januar 2020. godine u sali Saveza strukovnih društava i udruženja, ul. Matije Korvina 9, sa početkom u 18.30 sati.

Za Godišnju skupštinu predlažem sledeći dnevni red:

 

 

  1. izbor radnog predsedništva i verifikacione komisije;
  2. izveštaj Upravnog odbora o radu Udruženja za 2019. godinu;
  3. finansijski izveštaj za 2019. godinu;
  4. izveštaj Nadzornog odbora;
  5. usvajanje Plana rada i Plana putovanja za 2020. godinu;
  6. finansijski plan za 2020. godinu;
  7. razno

 

Molim sve članove udruženja da u skladu sa mogućnostima prisustvuju Godišnjoj skupštini kako bi smo imali kvorum i tako doneli validne odluke neophodne za dalji rad udruženja.

 

Subotica 06.01.2020.
predsednik UO udruženja
Vukmanov Zoran