Fruška gora

Naziv akcije : Berba drenjina na Fruškoj Gori
Termin : 15.09.2019

Polazak u 6.40 h sa parkinga iza Otvorenog univerziteta

Putovanje trasom Subotica – Novi Sad – Andrevlje
Očekivani dolazak na Andrevlje oko 8.40 h.

Pripreme za pešačenje, polazak oko 9 h na stazu.

Staza : Andrevlje – Testera – Isajlovac – Crveni čot – Jabuka -Letenka – Popov čot – Andrevlje

Dužina staze oko 21 km

Završetak oko 16 h

Polazak za Suboticu oko 16.30 h, dolazak u Suboticu oko 18.30 h

Cena prevoza 1400 dinara za minibus sa 20 sedišta. U slučaju većeg interesovanja i angažovanja većeg busa cena će se formirati u skladu sa brojem prijava.

Akciju vodi Milenko

Mesta u minibusu su popunjena, za dodatne informacije pisati na pesackastaza@gmail.com ili zvati 060-322-1215